Tance folklorystyczne

Motylki

Od ponad 30 lat ,lekcje nauki naszych ,narodowych tańców folklorystycznych ,dla dzieci od 3 do 12 lat są prowadzone przez dawnych członków i tancerzy Grupy Folklorystycznej WICI z ARGENTEUIL. Od 4 lat są to Pani Karine Kaleta i Isabelle Dudziak. Bogata i żywa w kolory,tradycja naszego folkloru, jest w ten sposób przekazywana z pokolenia na pokolenie. Podczas prób do tańców ,dzieci poznają i uczą się takich tańców jak:”Krakowiak ,Mazur ,TROJAK czy Góral ”.Swoje umiejętności mogą potem zaprezentować na corocznej „gwiazdce „organizowanej przez Szkole Polska. Zapraszane są również na różne uroczystości i wydarzenia aby uświetnić swoja obecnością spotkania polonijne.

Taneczna,grupa dziecięca „Motylki”,która działa przy Stowarzyszeniu APE Argenteuil z roku na rok powiększa się o nowych tancerzy i na dzień dzisiejszy liczy ponad 50 dzieci.

 

Depuis de nombreuses années, des cours d’initiation aux danses folkloriques polonaises sont donnés aux enfants de 3 ans à 12 ans par d'anciens membres de l’Ensemble Folklorique Polonais WICI d’Argenteuil. A travers différentes danses : Krakowiak, Trojak, Mazur, Goral; les enfants répètent régulièrement et sont fiers de représenter les danses traditionnelles de la Pologne lors du spectacle de noël en janvier organisé par les parents d’élèves de culture polonaise. Les traditions de notre folklore vivant et riche en couleur sont ainsi transmises de génération en génération.

 

Znalezione obrazy dla zapytania uwaga obrazki

Komitet Szkoły Polskiej ustalił daty wszystkich prób tańca.

Tak, jak w latach poprzednich próby odbywać się będą w sali Rino Della Negra, 9, rue de Gode w Argenteuil od godz. 14.30 w następujących dniach :

- Niedziele 8 i 15 października 2017 roku

- Niedziele 12 i 19 listopada 2017roku

- Niedziele 3;  i 17grudnia 2017roku

- Niedziela 7 stycznia 2018r.

Gwiazdka odbędzie się 14 stycznia 2018r.

Do zobaczenia

Komitet Szkoły Polskiej

- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

INFORMATION

Chers parents, chers enfants,

L’Association des Parents d’Elèves de Culture Polonaise vous invite à prendre connaissance du calendrier des répétitions.

Elles auront lieu comme les années précédentes dans la salle Rino Della Negra, 9, rue de Gode à Argenteuil à partir de 14 h.30, aux dates suivantes :

- les dimanches 08 et 15 octobre 2017,

- les dimanches 12 et 19 novembre 2017,

- les dimanches 3,  et 17 décembre2017,

- le dimanche 7 janvier 2018

La gwiazdka aura lieu le dimanche 14 janvier 2018

A bientôt !

Le Comité de l’Association

Contact : contact@polonia-argenteuil.com

 

Nasze proby :

               

nasze prezentzacje :) 

 

Reklama

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Znalezione obrazy dla zapytania LOGO SENATU

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”